Ansøgning om udstilling

Ansøgninger behandles 1 gange årligt med ansøgningsfrist: 1. april. 

Der kan forekomme lang svartid.

  1.  Ansøgningen indsendes digitalt og skal indeholde en redegørelse for udstillingens idé, en beskrivelse af udstillingens grafiske islæt samt en begrundelse for, hvorfor udstillingen skal være i Danske Grafikeres Hus (max 1 A4 side). CV og billeddokumentation (max  8-10 A4 sider) vedhæftes. Materialet skal være samlet i én PDF. Husk at angive navn og email.
  2. Alle ansøgere får svar, men behandlingstiden kan være op til 3 måneder.
  3. Ved tildeling af udstilling bliver ansøger automatisk medlem og pålægges at betale kontingent på 650,00 kr. Det påhviler udstiller at sørge for pasning af udstillingen i åbningstiden, torsdag til søndag kl. 13-17.
  4. Ansøgningsafslag vil ikke blive begrundet. Ansøger er velkommen til at ansøge igen ved senere lejlighed.
  5. Ansøgningen sendes til udstilling@danskegrafikere.dk
    Tekst i emnefelt: ANSØGNING OM UDSTILLING