Hvad er grafik?

Grafik er en selvstændig kunstart inden for billedkunsten. Ordet kommer af det græske grafein, der betyder at tegne eller skrive. I denne sammenhæng er grafik – tryk.

Grafiske tryk er en overførsel fra et trykmedium, f.eks. kobberplade, litografisk sten eller plade, serigrafiramme eller træstok. Disse trykmedier giver mulighed for flere ens tryk. Antallet af tryk (oplagsstørrelse) afhænger af, hvor meget trykmediet kan tåle inden en nedslidning bliver synlig. Nogle teknikker kan holde til et næsten uendeligt antal tryk, andre kun til ganske få.

Kunstneren bestemmer, hvor stort oplaget skal være – nogle vælger små eksklusive antal – andre ganske store oplag.

Betegnelsen originalgrafik – opstået i midten af 1800 tallet – er et udtryk, der kan vække til debat. En præcis grænsedragning skal heller ikke forsøges her.

Ifølge den mest anvendte internationale definition kræves:
1. at arbejdet med trykpladen/stenen/stokken etc. er udført af kunstneren.
2. at trykningen skal foretages af kunstneren selv – eller af en professionel trykker efter kunstnerens anvisninger.
3. at trykket godkendes af kunstneren med dennes signatur.
4. at tryknummer og oplagsstørrelse angives på det færdige tryk.

Meningerne er imidlertid meget delte med hensyn til, hvor mange af ovenstående krav man må forlange opfyldt. Kravene er i høj grad formuleret for at skabe internationale retningslinier med hensyntagen til den kommercielle handel med grafisk kunst.

En del af den grafik, der skabes i dag, udføres med nye elektroniske metoder, f.eks. computer, fotokopimaskine, fax. Disse nye muligheder giver grafiske blade, hvor håndens berøring eller medvirken ikke har været direkte involveret i processen.

De nye elektroniske teknikker rummer samtidig muligheder for uendelige oplag uden nedslidning af trykmediet.