Formål

Foreningen Danske Grafikere, der i dag omfatter 225 professionelle grafikere, har til formål at fremme interessen for og kendskabet til den grafiske kunst bl.a. ved:

  1. afholdelse af udstillinger
  2. afholdelse af møder, foredrag, symposier og lignende til belysning af grafikken og dens vilkår
  3. udgivelse af publikationer
  4. udgivelse af grafiske blade (GRAFIK:VEN)

Foreningen og udstillingsstedet Danske Grafikeres Hus drives af en ulønnet bestyrelse.

Danske Grafikere har i årenes løb haft mange forskellige aktiviteter. Udover udstillinger herhjemme og i udlandet har der været arrangeret symposier, kurser i avancerede teknikker, foredrag og møder med kolleger fra lignende grafiske selskaber i andre lande.

Aktiviteterne, formidlingen af materiale fra udlandet og udstillingerne tog efterhånden et sådant omfang, at det efterhånden blev nødvendigt med et eget sekretariat. Da man samtidig i Danmark savnede et decideret udstillingssted udelukkende til grafik, var det for Danske Grafikere en stor glæde – i januar 1994 – at kunne rykke ind i Sølvgade 14 i Københavns centrum. At det lykkedes skyldtes udelukkende de fonde, der så velvilligt bidrog med midler til istandsættelsen.

Danske Grafikeres Hus  er også i dag et sted hvor grafikken kan møde et publikum – og et sted til gavn for de udøvende kunstnere.

 

Objectives

The association of Danish Graphic Artists, which today comprises 225 professional graphic artists, has as its objective to promote interest in and knowledge of graphic art by, for example:

  1. Exhibitions
  2. Meetings, lectures, symposiums etc. to increase the exposure of graphic art and its conditions
  3. The issue of both publications
  4. Issuing graphic editions (GRAFIK:VEN)

DGA has over the years had many different activities. Beyond exhibitions in Denmark and abroad there have been symposiums, courses in advanced techniques, lectures and meetings with colleagues from similar societies in other countries.

The activities, publications of material from abroad and the exhibitions, have over time grown to such an extent that they have made it necessary to have our own secretariat. When at the same time in Denmark there was nowhere which was exclusively for exhibitions of graphic art, DGA was especially happy when, in January 1994, they could move into 14 Sølvgade in the centre of Copenhagen. This was  made possible thanks to the foundations which contributed so generously to the restauration.

DGA’s House is to this day a place where graphic art can meet a public – and a place for the benefit of practising artists.