Lithografisk presse til salg

Lithografisk presse til salg

Ældre, men velfungerende hånddreven off – set presse er til salg. Kan bruges til heliografi og litografisk tryk med mikralplader. Pressen kan desuden indstilles til tryk af træsnit. Sælges for højeste bud. Kan beses efter aftale.

Grafisk Gruppe, Havarthigården, Holte.

Pressen er fremstillet af Fl. Bie A/S

For nærmere oplysninger kontaktes Lone Sander Klan, mail: Lone.klan@lonesanderklan.dk

Tilbage