Kategoriarkiv: Den Gyldne Koldnål

Karin Birgitte Lund

Danske Grafikeres ærespris Den Gyldne Koldnål 2018

Det er med stor glæde, at Danske Grafikere kan meddele at Den Gyldne
Koldnål i år tildeles tegner og grafiker Karin Birgitte Lund.

Som der står i fundatsen: Med Den Gyldne Koldnål kan foreningen Danske
Grafikere hædre en person, der har ydet en indsats af høj kvalitet indenfor
den grafiske kunst. Det er med afsæt i denne tekst at bestyrelsen har valgt at
æren i 2018 skal tilfalde Karin Birgitte Lund.

Karin Birgitte Lund har bl.a. været med til at stifte foreningen, hun har siddet
i bestyrelsen for Danske Grafikere og hun har været grafisk konsulent på
Statens Værksteder. Ud over en omfattende væsentlig grafisk produktion har
Karin Birgitte Lund også stået for den kunstneriske udformning af vores
pengesedler.

Med Den Gyldne Koldnål følger et æresmedlemsskab af Danske Grafikere.
Af fundatsen fremgår det, at Danske Grafikere ønsker at hædre en person,
der har ydet en høj indsats indenfor den grafiske kunst.

Jens Damkjær Nielsen

Den gyldne koldnål.

Ny ærespris stiftet af Danske Grafikere uddeles for første gang i 2011.

Da det sidste æresmedlem af Danske Grafikere døde for et par år siden, besluttede den daværende bestyrelse i Danske Grafikere at der måtte tages et initiativ til indstiftelse af en ny ærespris. I 2010 lå det endelige fundats klar til at blive iværksat i 2011.

Som der står i fundatsen; Den Gyldne Koldnål gives af foreningen Danske Grafikere til en person, der har ydet en indsats af høj kvalitet inden for den grafiske kunst. Dermed ønsker Danske Grafikere at følge den tradition der har været, ikke blot I Danske Grafikere men I dansk kunstliv generelt, at hædre et menneske som har ydet noget særligt. Og desuden giver Danske Grafikeres Forening kontingentfrihed resten af livet til modtageren.

Æresprisens første modtager er grafikeren Jens Damkjær Nielsen. Æresprisen Den Gyldne Koldnål, modtager jens Damkjær Nielsen for sin vedholdende grafiske værkprodution gennem en lang årrække. Jens Damkjær Nielsens sort/hvide abstrakte linoleumstryk er insisterende og har den nerve og ydmyhed der kendetegner en stor grafiker. De fleste der har eller har haft deres gang I Danske Grafikeres Hus I Sølvgade kender også Jens Damkjær Nielsen som næsten evigt tilstedeværende i Danske Grafikeres Hus. Enten som frivillig medhjælper I foreningen eller som arrangør af grafiske udstillinger I store dele af baltikum med egne –og værker andres. Så denne første modtager af Den Gyldne Koldnål, Jens Damkjær Nielsen har ydet sit på mere end én måde.

Danske Grafikere ønsker hermed honorere Jens Damkjær Nielsen for hans indsats for udbredning af dansk grafik , samt for hans grafiske production.

Stort tillykke med prisen.

Pernille Kløvedal Helweg

DEN GYLDNE KOLDNÅL /
DANSKE 
GRAFIKERES 
ÆRESPRIS 
DEN GYLDNE 
KOLDNÅL 2015

Det er nu 3. gang at Danske Grafikeres ærespris skal uddeles. Den blev uddelt 1. Gang i 2011 til grafikeren Jens Damkjær Nielsen, og forrige gang til grafiker, fotograf og tidligere Lektor Eli Ponsaing.

Som der står i fundatsen: Med Den Gyldne Koldnål kan foreningen Danske Grafikere hædre en person, der har ydet en indsats af høj kvalitet indenfor den grafiske kunst. Det er med afsæt i denne tekst at bestyrelsen har valgt at æren i 2015 skal tilfalde billedkunstner og grafiker.

 

Pernille Kløvedal Helweg er nok kendt af de fleste medlemmer i Danske Grafikere som tidligere bestyrelsesmedlem og næstformand fra 2002-2010, samt medstifter af DG´s støtteforening Grafik:Ven i perioden 2012-2015.
Der er nok ligeså mange der kender Pernille Kløvedal Helweg som grafiker. PKH har i mange år arbejdet med fotografi, video og installationer, men altid med den grafiske kunst som omdrejningspunkt.

 

Spor og dyr, og dyrespor har på mange måder fyldt PKH liv og kunst de sidste mange år. Fra det små i det store – til det store i det små. Alt fra mennesker fodbeklædning overalt i verden, som blev vist på udstillingen Fodens Gestus på Brandts i 2007, til dyrs spor, og fodspor er blevet undersøgt og omsat til grafisk kunst. Sidstnævnte kategori med dyr og dyr-spor har nok fyldt mest. Både i pressen men også helt bogstaveligt. I en periode over flere år, ventede PKH på at der blev fanget grindehvaler på Færørene som hun havde en klar idé med. Nemlig at omforme aftrykket af en grindehval til et 5 meter langt kobbertryk. Præcis som hun tidligere har lavet tryk af både skildpadder, elefanter og isbjørnes spor – fodspor på en kobberplade. Trykket af grindehvalen er blevet vist på udstillingen Hvaltegn & Dyrespor på blandt andet Stavanger-, Fuglsang-, Vejle Kunstmuseum, og Kunsten i Aalborg.

 

Det er den poetiske insisteren, vedholdenhed og modet der gør Pernille Kløvedal Helweg nærværende og direkte som kunstner og grafiker.

 

Med generøst overskud inddrager hun omverden og giver beskueren mulighed for at opfatte ikke blot sig selv, men også omverdenen på en under-søgende og humoristisk måde.
For dét, vil Danske Grafikere gerne takke ved at indstille Pernille Kløvedal Helweg til Danske Grafik-eres ærespris Den Gyldne Koldnål. Ud over æren, gives der et kontingentfrit livtidsmedlemskab til modtageren Pernille Kløvedal Helweg.